Нэвтрэх

Нээлттэй самбар

There are no posts in the Shoutbox

The shoutbox is unavailable to non-members

Холбоосууд

banner-6banner-1banner-2banner-3

Мэдээллүүд

Монголын Шатрын бодлого бодогчдын чансаа №01

Шатрын бодлого зохиомжийн олон улсын байгууллагын /WFCC/ Бодогчдын чансаа, 1970-1980 аад онд манай оронд зохиогдсон Бодолтын зарим уралдаан, тэмцээний дүнгийн материал болон дээрх тэмцээнд амжилттай оролцогчдын Дотоод чансааны дундажийг үндэслэн Шатрын "Хос мастер" Академийн дэмжлэгээр Монголын Бодогчдын чансааг тогтоох энэхүү ажил хийгдсэн болно. Шатрын болого бодогчдын чансааг тогтоох нь Монгол оронд шатрын спортыг хөгжүүлэх үндсэн зорилгод тохирч шатар сонирхогчдын хүрээг өргөтгөхөд нэмэр болох бөгөөд цаашид спортын энэ төрлөөр Улсын цол зэрэг олгоход нэгэн үзүүлэлт болох юм.  /Л.Тогоохүү/